Προστασία δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας oilsmotoauto.gr, κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου.

Το oilsmotoauto.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης-χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του (Ενημερωτικό Δελτίο, Επικοινωνία κ.λ.π.) και όταν επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη - χρήστη σε κάποια υπηρεσία του oilsmotoauto.gr, οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.), Τηλέφωνο και email.

Το oilsmotoauto.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του προκειμένου να τους ενημερώνει για νέες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στους χρήστες και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικών με το περιεχόμενο και το αντικείμενο του διακτυακού αυτού τόπου. Επίσης τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών-χρηστών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί τους.

Το oilsmotoauto.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του, σε κανένα τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών του.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο oilsmotoauto.gr, κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Για τη συμμετοχή του επισκέπτη-χρήστη σε ψηφοφορία-δημοσκόπηση-έρευνα που διενεργείται από το oilsmotoauto.gr, δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη-χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένα ζητήματα και δεν συνδέεται με άλλα προσωπικά στοιχεία. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία του oilsmotoauto.gr.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του oilsmotoauto.gr, υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του oilsmotoauto.gr.


Top